ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
[title]
Ratings :
0
No votes yet

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ชั่วโมง
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  D ดี  ราคาปก  :  295  บาท  จะว่ากันไปภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย ขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนและหมั่นที่จะเรียนรู้ และเมื่อต้องการเรียนภาษาอังกฤษก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องยาก “ยิ่งคิดยิ่งท้อ” จงละทิ้งความคิดนี้ไปเสียจะดีกว่า แล้วมามุ่งมั่นกับตัวเองว่า ฉันจะเก่งภาษาอังกฤษให้จงได้การที่เราพูด (speak) กับชาวต่างชาติ (foreigner) อย่างไม่ติดขัด (fluently) ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรู้คำศัพท์ (vocabulary) เยอะ กล้าที่จะพูด (conversation) และอาจจะมีเรื่องไวยากรณ์ (grammar) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทุกสิ่งทุกอย่าง(everything) ที่หยิบยกขึ้นมานี้มีส่วนสัมพันธ์ (relate) ด้วยกันทั้งนั้นในการพูดสนทนาภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน (three part) คือ PART I: CONVERSATION VS GRAMMAR, PART II : CONVERSATIONUSAGE IN DAILY LIFE และ PART III : VOCABULARY อยากให้ผู้อ่านฝึกฝนสนทนาด้วยตัวเองไปทีละขั้น เรียงตามลำดับจากบทแรกไปถึงบทสุดท้าย นอกจากนี้บทสนทนาทุกบทมีคำอธิบาย แปลความหมายของศัพท์และไวยากรณ์ รวมทั้งมีคำอ่านให้ทุกบท เพื่อง่ายต่อการฝึกฝนออกสำเนียงในส่วนสุดท้าย เป็นคำศัพท์น่ารู้ที่เราได้รวบรวมมาไว้ให้ท่านผู้อ่าน คำศัพท์ยิ่งรู้มากยิ่งมีประโยชน์กับตัวเอง  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com