• 28 กุมภาพันธ์ 2024

  คณะครูจากงานห้องสมุด และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร้วมพิธีรับมอบ หนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย เล่มที่ 43 ฉบับพระราขทาน และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 22 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมไทรทอง ร.ร.สตรีศึกษา จ.ร้อยเ

 • 21 ธันวาคม 2023

  โรงเรียนบ้านไผ่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติและห้องสมุดดิจิทัล ณ ห้องสมุดโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 • 19 ธันวาคม 2023

  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2566

 • 11 สิงหาคม 2022

  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสัปดาห์ห้องสมุด

 • 03 สิงหาคม 2022

  วันแม่แห่งชาติปี 2565

 • 27 กรกฎาคม 2022

  Digital Library

 • [title]
  แวมไพร์บราเทอรส์ : เจ้าพสุธา
  หมวดหมู่: นวนิยาย
 • [title]
  จับตาย! วายร้าย ตะลุยโจทย์ A-LEVEL ภาษาอังกฤษ
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  ตะลุยข้อสอบภาษาจีน เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  จ้าวนาคา
  หมวดหมู่: นวนิยาย
 • [title]
  พิชิตข้อสอบ A-LEVEL PHY-CHEM-BIO ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  เจ้าหมาแสนรัก(ษ์)
  หมวดหมู่: วรรณกรรมเยาวชน
 • [title]
  PERFECT MATHS สรุปเข้มคณิตศาสตร์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  LECTURE PHYSICS สรุปฟิสิกส์ มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  กฤษณามันตรา
  หมวดหมู่: นวนิยาย
 • [title]
  อัคนีโหตรี
  หมวดหมู่: นวนิยาย
 • [title]
  คู่มือเตรียมสอบ PAT ชีววิทยา
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  แนวข้อสอบเสมือนจริง PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  ปีศาจโรงละครโอเปร่า
  หมวดหมู่: วรรณกรรมคลาสสิค
 • [title]
  เจ้าผู้ครองนคร
  หมวดหมู่: วรรณกรรมคลาสสิค
 • [title]
  สุดที่รักผู้มั่งคั่ง
  หมวดหมู่: วรรณกรรมคลาสสิค
 • [title]
  นิทานอีสป 2
  หมวดหมู่: วรรณกรรมคลาสสิค
 • [title]
  นิทานอีสป 1
  หมวดหมู่: วรรณกรรมคลาสสิค
 • [title]
  100 คำพูด Eng สั้นๆ ง่ายๆ รอบตัว
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  80 ชาดกนิทานสำหรับเยาวชน
  หมวดหมู่: วรรณกรรมไทย
 • [title]
  คิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
  หมวดหมู่: การศึกษา

 • [title]
  Short Note BIOLOGY สรุปชีววิทยา ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  7 โรคร้ายวัยทำงาน
  หมวดหมู่: สุขภาพ
 • [title]
  Siits ebook
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  เรียนพูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษง่ายๆ เริ่มได้จาก Vocab
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  Short Note of Science สรุปวิทย์ ม.ต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบ เคมี ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  พูดเกาหลีทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  เก่งพูดจีนใน 101 ชั่วโมง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ชั่วโมง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  PERFECT PHYSICS สรุปเข้มฟิสิกส์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  short note thai สรุปภาษาไทย ม. ปลายอ่านก่อนสอบ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  ตะลุยโจทย์ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  ชีวิตก้าวหน้า ด้วย 25 กลยุทธ์สามก๊ก
  หมวดหมู่: ศาสนาและปรัชญา
 • [title]
  ฟิตสนทนาภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้บ่อย สำหรับคนอยากเก่ง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  SUPER CHEMISTRY สรุปเข้มเคมี มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  สรุปสูตรเข้มเต็ม MAX คณิต ม.ต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  ศัพท์เตรียมสอบ IELTS
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  สรุปกฎหมายบุคคล
  หมวดหมู่: กฏหมาย
 • [title]
  Short Note PHYSICS สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 • การหาผลบวกอนุกรมเลขคณิต n พจน์แรก
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระค...
 • ครูในดวงใจ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • พระคุณที่สาม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • เพลงรางวัลของครู
  หมวดหมู่: การศึกษา