ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
[title]
Ratings :
0
No votes yet

เจ้าผู้ครองนคร
หมวด : วรรณกรรมคลาสสิค
สำนักพิมพ์ : แอร์โรว์ มัลติมิเดีย จำกัด
ผู้แต่ง : วิลเลี่ยม ยูรี่
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เจ้าผู้ครองนครผู้มีจริยธรรมอย่างแท้จริงจะต้องประสบความสำเร็จ ทั้งบนโลกมนุษย์และบนสวรรค์จริงหรือ ธรรมชาติของอำนาจมีและได้มาอย่างไร และผู้ครองนครควรปกครองด้วยวิธีการใด        เจ้าผู้ครองนครที่มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารี ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง และเป็นที่น่าไว้วางใจนั้นประสบความสำเร็จในการปกครองหรือไม่ ตัวอย่างของ เจ้าผู้ครองนครที่จิตใจอ่อนโยน มีเมตตา ปกครองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ดีงามเพียงด้านเดียวแล้วประสบความสำเร็จนั้นมีเพียงจำนวนน้อย ส่วนที่เหลือ ต่างล้มเหลวและพบจุดจบอย่างทุกข์ทรมาน ในขณะที่เจ้าผู้ครองนครใช้เล่ห์ลวง  ทรยศหักหลัง กระทำการฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหดกลับประสบความสำเร็จมาแล้ว มากมาย    แท้จริงแล้วเจ้าผู้ครองนครควรปฏิบัติตนเช่นไร จริยธรรมนั้นควรมีอยู่ อย่างเปี่ยมล้น ด้วยเจ้าผู้ครองนครต้องยึดมั่นกับการเป็นคนดี หากแต่การเป็น เจ้าผู้ครองนครนั้นจำเป็นต้องบริหารจัดการกับผู้อยู่ใต้การปกครองทุกประเภท  ดังนั้นวิธีการที่จะใช้กับนโยบายการปกครองจึึงต้องนำคุณสมบัติในทางเลวร้าย มาประกอบด้วย         นี่คือ ‘The Prince’ หรือ ‘เจ้าผู้ครองนคร’         หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องปรัชญา และทฤษฎีการปกครอง         ที่เผยความเป็นจริงของมนุษย์อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเขียนขึ้นโดย         ‘นิกโกโล มาเคียเวลลี’         บิดาของนักรัฐศาสตร์และบุคคลสำคัญของโลก