ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือเตรียมสอบ PAT ชีววิทยา
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รัฐศาสตร์ เกตุผาสุข
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :     หนังสือที่เน้นสาระสำคัญของเนื้อหาทางด้าน "ชีววิทยา" โดยครอบคลุมเนื้อหาชีววิทยาตั้งแต่ ม. 4 - ม. 6 ซึ่งได้ทำการรวบรวมและสรุปให้อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมจดจำได้อย่างแม่นยำ ด้วยสูตรการจำ และเทคนิคในการนำเสนอที่ช่วยให้ผู้อ่านจำได้รวดเร็ว เนื้อหาทางชีววิทยานี้จะเน้นสาระสำคัญๆ และจำเป็นต่อการทำข้อสอบ โดยผู้อ่านไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม แต่สามารถอ่านจากหนังสือเล่มนี้ ก็พร้อมที่จะแข่งขันในสนามสอบได้อย่างมั่นใจแล้ว เนื่องจากผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นติวเตอร์นอกเวลาประจำสถาบันสอนพิเศษต่างๆ อีกด้วย เนื้อหาในเล่มพิมพ์ 4 สี จัดเรียงอย่างสวยงาม ประกอบด้วยรูปภาพที่ทำให้เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังมีราคาย่อมเยาว์ เหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียนมัธยมปลายเป็นอย่างยิ่ง