×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 8 - 11  สิงหาคม 2565 มีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมากมาย