×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

คณะครูจากงานห้องสมุด และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร้วมพิธีรับมอบ หนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย เล่มที่ 43 ฉบับพระราขทาน และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 22 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมไทรทอง ร.ร.สตรีศึกษา จ.ร้อยเ